Showroom Kiot Viet-Gift Hàng Giấy

  

 

Showroom giới thiệu sản phẩm:

Kiot Viet-Gift Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm vào các ngày từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần. Thời gian từ 19h 23h.

Quý khách có thể xem sản phẩm và đặt hàng tại Showroom.

Số điện thoại Hotline: 0988.222.584. Hoặc gửi thông tin qua email: hoanggiap@viet-gift.com